EngelsNederlands

 

Africa road the main place for rafiki.jpg
Wij bouwen een orthopedisch ziekenhuis en u kunt daarbij helpen.
logo RORC rafiki foundation.png

Actueel

 

Steun ons!

 

Lees meer >>>

 

ORTHOPEDIE IN KENIA

 • Kenia heeft een bevolking van ruim 41 miljoen mensen van wie 80% moet zien te overleven van $1 per dag. Vooral kinderen lijden aan orthopedische aandoeningen die in verder ontwikkelde landen niet meer of nauwelijks voorkomen. (Chronische infecties van bot of beenmerg, blijvend letsel door kinderverlamming, klompvoet en andere aangeboren afwijkingen).
   
 • Wanneer bij afwijkingen adequate orthopedische zorg uitblijft, worden kinderen gehinderd in hun fysieke groei en in hun emotionele en cognitieve ontwikkeling. Bovendien worden gehandicapte kinderen vaak gezien als een slecht omen en worden ze ‘verstopt’ voor de gemeenschap. Zij behoeven constante aandacht en zorg van hun moeders, die daardoor niet kunnen deelnemen aan het sociale en economische verkeer. Dat laatste geldt natuurlijk ook voor volwassenen die als gevolg van een orthopedische handicap niet kunnen werken.
   
 • Verdergaande urbanisatie leidt tot een toename van het aantal verkeersongelukken en daardoor veroorzaakte kwetsuren en invaliditeit. Door de enorme bevolkingsgroei en de stijgende levensverwachting neemt de vraag naar (orthopedische) gezondheidszorg de komende jaren drastisch toe. Verwacht wordt dat de bevolking groeit naar 57 miljoen mensen in 2025. De levensverwachting neemt daarbij toe tot ruim 60 jaar. De leeftijdsgroep van mensen boven de 50 jaar in 2025 is verdubbeld tot meer dan 7 miljoen in 2025.Deze leeftijdscategorie heeft te kampen met gezondheidsproblemen die ook orthopedische ingrepen behoeven, zoals de vervanging van het heupgewricht.
   
 • De afgelopen jaren is bekend geworden dat patiënten met het HIV/aids syndroom en gerelateerde afwijkingen een gereduceerde botmassa hebben. Daarenboven heeft de behandeling met antiretrovirale middelen (HAART) een negatieve invloed op het bot-mineraal metabolisme. Dit geldt vooral voor kinderen. Het hoge HIV- infectiepercentage vereist gespecialiseerde orthopedische zorg. In 2009 telde het geschatte aantal mensen (alle leeftijden) met HIV 1,5 miljoen, waaronder 0.14 miljoen kinderen ( 0 - 14 jaar ).

  Bron: Unicef
   
 • Om verscheidene redenen kan de orthopedie in Kenia en Oostelijk Afrika tot op heden niet optimaal worden uitgeoefend. Er is een tekort aan ervaren en goed opgeleid personeel en orthopedisch chirurgen en de apparatuur is duur. Ook is het specialisme orthopedie onbekend, waardoor aankomende studenten niet vaak kiezen voor deze studierichting. Juist arme kinderen hebben het meest te lijden onder deze situatie, omdat hun ouders onvoldoende financiële middelen hebben om geschikte medische zorg te verkrijgen, of niet tot het ziekenhuis kunnen worden toegelaten.
   
 • Passende chirurgische behandeling en revalidatie bij traumapatiënten laten vele weken op zich wachten waardoor bedden onnodig ‘geblokkeerd’ worden.
   
 • Langdurige immobiliteit verhoogt tevens de kans op complicaties, zoals ‘doorliggen’. Door een langdurige en oneigenlijke bedbezetting wordt de gezondheidszorg duurder en wordt andere patiënten de noodzakelijke behandeling onthouden. Door het grote en nog groeiende aantal traumapatiënten is het noodzakelijk dat er op korte termijn meer bedden beschikbaar komen voor andere orthopedische aandoeningen, zeker voor kinderen. 
 
 
 
rafiki-rehab.org maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.      Deze melding verbergen